Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen kokonaiskehitystä huomioiden lapsen sensomotorinen, psykososiaalinen ja kognitiivinen kehitys.

Resiinafysion fysioterapeutit ovat erikoistuneet eri-ikäisten lasten ja nuorten perusliikkumisen ja toimintakyvyn ongelmien ratkaisuun.

Terapeuttimme antavat neuvontaa ja ohjausta lapsen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Allasterapia on vedessä tapahtuvaa liikeharjoittelua. Vesi mahdollistaa monelle vaikeavammaiselle monipuolisemman tai jopa ainoan liikkumistavan.